Tiesitkö, että...

Verkoston oppilaitoksissa voit opiskella monin eri tavoin. Ammattiin tai tutkintoa edeltäviä opintoja. Lisäopintoja tai yleissivistäviä opintoja.
Tarjontaa löytyy!

Opiskeluja räätälöidään henkilökohtaisesti osaamisesi mukaan.

Myös ammatillisista opinnoista voit lähteä työharjoitteluun ulkomaille.

Kysy lisää oppilaitoksistamme.

 

 

 

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammattitutkinnossa osoitetaan tietyn alan ammattityöntekijän taitojen hallinta. Tyypillinen tutkintonimike on alalla käytettävä ammattititteli, esimerkiksi perhepäivähoitaja, sähköasentaja, suntio. 
 
Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Usein erikoisammattitutkintojen tarkoituksena on pätevöittää henkilö työnjohtotehtäviin.

Verkoston tarjoamat ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot suoritetaan aina näyttötutkintona, jossa ammattitaito osoitetaan näytöin.

Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto

Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu Sinulle, jolla on vähintään kauneudenhoitoalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä vankka alan työkokemus. Lue lisää

Kehitysvamma-alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Kehitysvamma-alalla toimiminen on vastuullista kehitysvammaisten ihmisten tukea, ohjausta ja hoitoa. Lue lisää

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattititutkinto

Pääasiallisia toimintaympäristöjä ovat koulut ja oppilaitokset sekä niiden yhteydessä toimivat aamu- ja iltapäivätoiminta tai muu vapaa-ajantoiminta. Lue lisää

Kotityöpalvelujen ammattitutkinto

Tutkinnon suoritettaminen mahdollistaa toimimisen ihmisläheisissä ja monipuolisissa kotityöpalveluiden tehtävissä esim. palvelutaloissa, vanhainkodeissa tai kotipalvelualan yrityksissä. Lue lisää

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto on aikuisille lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa jo työskenteleville tarkoitettu tutkinto. Tavoitteena on toimiminen moniammatillisesti lasten, nuorten ja perheiden tukemiseksi. Lue lisää

Mielenterveys- ja päihdetyön ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Mielenterveys- ja päihdetyön ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa sosiaali- ja terveysalan tai muissa mielenterveys- ja päihdetyön osaamista vaativissa tehtävissä. Lue lisää

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

Seurakuntaopisto, Järvenpää ja Pieksämäki * tutkinnon voi suorittaa myös suoraan tutkintotilaisuuksien kautta ja rahoitusmuotoja voivat olla omaehtoinen koulutus, oppisopimus tai työvoimapoliittinen koulutus Lue lisää

Romanikulttuurin ohjaajan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Tutkinto tarjoaa ammattinimikkeen esimerkiksi viranomaisverkostoissa, kunnissa ja järjestöissä toimiville henkilöille tai kulttuuritapahtumien kautta vaikuttaville toimijoille. Lue lisää

Suntion ammattitutkinto, oppisopimusopinnot

Suntio tekee monipuolista työtä ihmisten parissa, niin ilon kuin surun hetkinä. Hän toimii seurakuntamestarina, vahtimestarina, siivoojana, emäntänä, kiinteistön ja hautausmaan työntekijänä ja muilla nimikkeillä. Suntion ... Lue lisää

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto

Koulutus antaa valmiudet työskennellä sellaisten henkilöiden kanssa, jotka tarvitsevat erityistä tukea muutos- ja siirtymävaiheisiin työelämään pääsemiseksi, työelämässä pysymiseksi tai työhön palaamiseksi.   Lue lisää

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittanut saa valmiudet erikoisosaamista vaativaan vanhustyöhön erilaisissa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toiminta-ympäristöissä sekä laitoksissa että avopalveluissa. Lue lisää

Ajankohtaista
Tulevia tapahtumia

Tule tutustumaan verkoston jäsenten koulutustarjontaan eri tapahtumissa. Lue lisää

Helsingin Diakoniaopisto, Lahden diakonian instituutti ja Oulun Diakoniaopisto yhdistyvät

Kolme perinteistä koulutuksen järjestäjää ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka myötä valmistellaan yhtä Suomen suurimmista hyvinvointi- ja hoiva-alojen kouluttajista. Hankkeen taustalla on toisen asteen koulutuksen nopeasti muuttuva toimintaympäristö. Lue lisää

Opiskelutekniikkakysely

Miten opit tehokkaimmin?

Yksin puurtamalla
61 ääntä (23%)
Kavereiden kanssa höpöttämällä
32 ääntä (12%)
Kuuntelemalla luentoja
63 ääntä (24%)
Monimuotoisesti opiskelemalla
78 ääntä (30%)
Hakemalla tietoa netistä
48 ääntä (18%)
Ryhmätöitä tekemällä
32 ääntä (12%)
Nukkumalla luennolla
14 ääntä (5%)
Työssäoppimalla
105 ääntä (41%)
Tekemällä oppimalla
114 ääntä (44%)
Jotenkin muuten, en tiedä miten
4 ääntä (1%)
Suurenna tekstin kokoa Piennennä tekstin kokoa