Tiesitkö, että...

Verkoston oppilaitoksissa voit opiskella monin eri tavoin. Ammattiin tai tutkintoa edeltäviä opintoja. Lisäopintoja tai yleissivistäviä opintoja.
Tarjontaa löytyy!

Opiskeluja räätälöidään henkilökohtaisesti osaamisesi mukaan.

Myös ammatillisista opinnoista voit lähteä työharjoitteluun ulkomaille.

Kysy lisää oppilaitoksistamme.

 

 

 

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammattitutkinnossa osoitetaan tietyn alan ammattityöntekijän taitojen hallinta. Tyypillinen tutkintonimike on alalla käytettävä ammattititteli, esimerkiksi perhepäivähoitaja, sähköasentaja, suntio. 
 
Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Usein erikoisammattitutkintojen tarkoituksena on pätevöittää henkilö työnjohtotehtäviin.

Verkoston tarjoamat ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot suoritetaan aina näyttötutkintona, jossa ammattitaito osoitetaan näytöin.

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto

Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu Sinulle, jolla on vähintään kauneudenhoitoalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä vankka alan työkokemus. Lue lisää

Kehitysvamma-alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Kehitysvamma-alalla toimiminen on vastuullista kehitysvammaisten ihmisten tukea, ohjausta ja hoitoa. Lue lisää

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Tutkinnon suoritettaminen mahdollistaa toimimisen ihmisläheisissä ja monipuolisissa kotityöpalveluiden tehtävissä esim. palvelutaloissa, vanhainkodeissa tai kotipalvelualan yrityksissä. Lue lisää

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto - Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja voi työskennellä eri ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri kouluasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa. Lue lisää

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä tai työryhmän vetäjänä toimiville. Lue lisää

Mielenterveys- ja päihdetyön ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Mielenterveys- ja päihdetyön ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa sosiaali- ja terveysalan tai muissa mielenterveys- ja päihdetyön osaamista vaativissa tehtävissä. Lue lisää

Romanikulttuurin ohjaajan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Tutkinto tarjoaa ammattinimikkeen esimerkiksi viranomaisverkostoissa, kunnissa ja järjestöissä toimiville henkilöille tai kulttuuritapahtumien kautta vaikuttaville toimijoille. Lue lisää

Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto

Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa; seurakuntapalvelun osaamisala ja hautauspalvelun osaamisala. Seurakuntapalvelun osaamisalan valinnut voi toimia esim. suntiona tai vahtimestarina ... Lue lisää

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittanut saa valmiudet erikoisosaamista vaativaan vanhustyöhön erilaisissa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toiminta-ympäristöissä sekä laitoksissa että avopalveluissa. Lue lisää

Web designer -koulutus, osatutkinto

Koulutuksen aikana suoritetaan media-alan ammattitutkinnon audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan tutkinnon osat: Lue lisää

Ajankohtaista
Tulevia tapahtumia

Tule tutustumaan verkoston jäsenten koulutustarjontaan eri tapahtumissa. Lue lisää

Helsingin Diakoniaopisto, Lahden diakonian instituutti ja Oulun Diakoniaopisto yhdistyvät

Kolme perinteistä koulutuksen järjestäjää ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka myötä valmistellaan yhtä Suomen suurimmista hyvinvointi- ja hoiva-alojen kouluttajista. Hankkeen taustalla on toisen asteen koulutuksen nopeasti muuttuva toimintaympäristö. Lue lisää

Opiskelutekniikkakysely

Miten opit tehokkaimmin?

  Katso tulokset äänestämättä itse
Suurenna tekstin kokoa Piennennä tekstin kokoa