Tiesitkö, että...

Verkoston oppilaitoksissa voit opiskella monin eri tavoin. Ammattiin tai tutkintoa edeltäviä opintoja. Lisäopintoja tai yleissivistäviä opintoja.
Tarjontaa löytyy!

Opiskeluja räätälöidään henkilökohtaisesti osaamisesi mukaan.

Myös ammatillisista opinnoista voit lähteä työharjoitteluun ulkomaille.

Kysy lisää oppilaitoksistamme.

 

 

 

Monikulttuurista koulutusta uskonnonopettajille

Seurakuntaopiston hallinnoima Uskonnonopetus kulttuurisena kansalaistaitona -hanke järjestää monipuolista koulutusta uskontoa opettaville.
Koulutus koostuu viidestä koulutusosiosta, jotka toteutetaan neljän lukukauden aikana 2011-2013 viidellä paikkakunnalla.

Koulutukset pyrkivät tukemaan uskonnonopetuksessa kansalaistaidon ja kulttuurin näkökulmaa. Uskonto on kaikkialla osa kulttuuriperintöä ja sivistystä, joten sen vaikutuksen tunnistaminen arjen ilmiöissä kuuluu kansalaisen perustaitoihin monikulttuuristuvassa Euroopassa. Yksi osa uskonnonopetusta on tarjota välineitä eritellä ilmiöitä, ymmärtää katsantokantoja ja rakentaa rauhanomaista dialogia lähiympäristössä ja laajemmin globaalissa kontekstissa.

Koulutukset tukevat uskonnonopetusta kulttuurisen kansalaistaidon näkökulmasta opettajaystävällisesti, sillä koulutukset ovat osallistujille maksuttomia ja niitä on viidellä eri paikkakunnalla arkipäivisin. Kohderyhmänä ovat etenkin perusopetuksessa uskontoa opettavat, mutta antia on myös lukio-orientoituneille opettajille ja taidekasvatuksen opettajille, sekä esiopetuksen ammattilaisille. Koulutuksessa saatujen menetelmien ja materiaalien kautta opettajat löytävät valmiuksia katsomusten kohtaamiseen niin koulun arjessa kuin opetuksen sisällöissä.

Lisätietoja
Ajankohtaista
Tulevia tapahtumia

Tule tutustumaan verkoston jäsenten koulutustarjontaan eri tapahtumissa. Lue lisää

Helsingin Diakoniaopisto, Lahden diakonian instituutti ja Oulun Diakoniaopisto yhdistyvät

Kolme perinteistä koulutuksen järjestäjää ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka myötä valmistellaan yhtä Suomen suurimmista hyvinvointi- ja hoiva-alojen kouluttajista. Hankkeen taustalla on toisen asteen koulutuksen nopeasti muuttuva toimintaympäristö. Lue lisää

Opiskelutekniikkakysely

Miten opit tehokkaimmin?

  Katso tulokset äänestämättä itse
Suurenna tekstin kokoa Piennennä tekstin kokoa