Tiesitkö, että...

Verkoston oppilaitoksissa voit opiskella monin eri tavoin. Ammattiin tai tutkintoa edeltäviä opintoja. Lisäopintoja tai yleissivistäviä opintoja.
Tarjontaa löytyy!

Opiskeluja räätälöidään henkilökohtaisesti osaamisesi mukaan.

Myös ammatillisista opinnoista voit lähteä työharjoitteluun ulkomaille.

Kysy lisää oppilaitoksistamme.

 

 

 

Laajennettu työyhteisö

Hankkeen tavoitteena on kehittää laajennetun työyhteisön organisointia ja käyttöä sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan työyhteisöissä.

Verkostohanke

Valtakunnallisessa hankkeessa verkoston oppilaitosten osaaminen laajenee sekä alueelliseen että valtakunnalliseen käyttöön työyhteisöjen hyödyksi.

Verkostohankkeessa ovat mukana Seurakuntaopisto, Helsingin Diakoniaopisto, Oulun Diakoniaopisto ja Koulutuskeskus Agricola.
Verkostohankkeen koordinaattorina toimii Koulutuskeskus Agricola.

Laajennettu työyhteisö

Käsitteellä tarkoitetaan kaikkia työyhteisössä toimivia henkilöitä: työntekijöitä, asiakkaita, vapaaehtoistoimijoita ja opiskelijoita. Vapaaehtoistoimijoita ovat mm. omaiset, vapaaehtoistyöntekijät ja kokemusasiantuntijat.

Tavoitteet ja toimenpiteet

  • luoda yhdessä pilottityöyhteisöjen kanssa laajennetun työyhteisön toimintakäytäntö
  • kehittää oppilaitosten ja työelämäkumppaneiden henkilöstön osaamista vapaaehtoistoiminnassa
  • kehittää oppilaitoskumppaneiden ja työelämän yhteistyönä eValmennuksen sisältöä ja materiaalia laajennetun työyhteisön toimintakäytännöistä
  • linkittää laajennetun työyhteisön toimintakäytäntö toimialojen opetussisältöihin ja työssäoppimiseen
  • rakentaa laajennetulle työyhteisölle yhteistyö-konsepti, joka sisältää sekä koulutusta että hyvinvointiin liittyviä osia
  • edistää työelämäkumppanien, asiantuntijaorganisaatioiden ja oppilaitoksen verkostoitumista ja osaamisen jakamista

Hanke toteutetaan Opetushallituksen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän hankerahoituksella ajalla 1.11.2012 - 31.12.2013.

Ajankohtaista
Tulevia tapahtumia

Tule tutustumaan verkoston jäsenten koulutustarjontaan eri tapahtumissa. Lue lisää

Helsingin Diakoniaopisto, Lahden diakonian instituutti ja Oulun Diakoniaopisto yhdistyvät

Kolme perinteistä koulutuksen järjestäjää ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka myötä valmistellaan yhtä Suomen suurimmista hyvinvointi- ja hoiva-alojen kouluttajista. Hankkeen taustalla on toisen asteen koulutuksen nopeasti muuttuva toimintaympäristö. Lue lisää

Opiskelutekniikkakysely

Miten opit tehokkaimmin?

  Katso tulokset äänestämättä itse
Suurenna tekstin kokoa Piennennä tekstin kokoa