Tiesitkö, että...

Verkoston oppilaitoksissa voit opiskella monin eri tavoin. Ammattiin tai tutkintoa edeltäviä opintoja. Lisäopintoja tai yleissivistäviä opintoja.
Tarjontaa löytyy!

Opiskeluja räätälöidään henkilökohtaisesti osaamisesi mukaan.

Myös ammatillisista opinnoista voit lähteä työharjoitteluun ulkomaille.

Kysy lisää oppilaitoksistamme.

 

 

 

Verkoston tehtävät

Diakoniaopistot-verkosto tarjoaa koulutusta sekä työelämänkehittämispalveluita niillä aloilla, joilla se toimii.

Verkoston oppilaitokset kouluttavat ammattilaisia ammatteihin, joissa työskennellään erityistä ohjausta ja tukea tarvitsevien ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Verkosto ottaa omalta osaltaan vastuuta työelämän kehittämisestä.

Verkosto on erikoistunut kouluttamaan myös niitä nuoria ja aikuisia, jotka tarvitsevat opetuksessa erityistä huomiota tai joilla on oppimisen ja elämänhallinnan ongelmia. Heitä ovat muun muassa ne, joilla on matala koulutustaso ja erityistä opetuksellista tukea tarvitsevat. Verkoston toiminnassa pyritään huolehtimaan syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten koulutuspoluista.

Osa verkoston oppilaitoksista kantaa yhteiskunnallista vastuuta luomalla koulutusjatkumoita tutkintoa edeltävistä, valmentavista ja valmistavista koulutuksista ammatilliseen peruskoulutukseen. Tässä jatkumossa otetaan huomioon myös perusopetuksen ja vapaan sivistystyön mahdollisuudet syrjäytymisen ehkäisyssä.

Säätiöiden erityistehtäviä ovat mm. varhaiskasvatus ja lastensuojelutyö, vanhustyö, työ päihde- ja peliriippuvaisten sekä maahanmuuttajien kanssa, työttömien kuntoutus, yhdyskuntatyö sekä vankilatyö. Syrjäytyneiden auttamistyö edellyttää säätiöiden ja niiden ylläpitämien koulutusten kiinteää yhteistyötä yhteiskuntavastuullista toimintaa toteuttaessaan.

Verkoston keskeisiä arvoja ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, luottamus ja läpinäkyvyys.

Merkittävän lisäarvon työelämän kehitystyölle tuo kunkin opiston taustayhteisöjen laaja oma palvelutoiminta, kuten kaikkien diakonissalaitosten monipuoliset sosiaalipalvelut. Tämän palvelutoiminnan piirissä luodaan koko ajan uusia toimintamalleja muun muassa lastensuojeluun, päihdetyöhön, mielenterveystyöhön ja työhön vanhusten, maahanmuuttajien ja kehitysvammaisten kanssa.

Lisäksi verkosto vastaa valtakunnallisesti kirkon ja koulun ammattilaisten kouluttamisesta. Erityisesti lasten hyvinvointiin pyritään laadukkaalla lastenohjaajien, koulunkäyntiavustajien ja ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön ammatillisella koulutuksella. Eräänä erityisosaamisen alueena on suvaitsevaisuutta edistävä uskontokasvatus ja uskonnon opetuksen lisäkoulutus monikulttuuristuvassa ja moniuskontoituvassa Suomessa.

Ajankohtaista
Tulevia tapahtumia

Tule tutustumaan verkoston jäsenten koulutustarjontaan eri tapahtumissa. Lue lisää

Helsingin Diakoniaopisto, Lahden diakonian instituutti ja Oulun Diakoniaopisto yhdistyvät

Kolme perinteistä koulutuksen järjestäjää ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka myötä valmistellaan yhtä Suomen suurimmista hyvinvointi- ja hoiva-alojen kouluttajista. Hankkeen taustalla on toisen asteen koulutuksen nopeasti muuttuva toimintaympäristö. Lue lisää

Opiskelutekniikkakysely

Miten opit tehokkaimmin?

  Katso tulokset äänestämättä itse
Suurenna tekstin kokoa Piennennä tekstin kokoa